PRO GAME Special Force 2 [SF2] 2020

PRO GAME Special Force 2 [SF2] 2020

-- Advertisement --


 • Version 2020
 • Download 455
 • File Size 21 MB
 • File Count 1
 • Create Date 13/05/2020
 • Last Updated 14/05/2020
 • install Mod :

  1: download apk mod + obb

  2: extract file obb move to {sdcard/android/obb}

  3: install apk mod

  4: open game


 • Mod Feature:
  -CrossHair
  -No Recoil
  -ESP Box
  -ESP Name
  -ESP Health
  -ESP Line

   

  Description Game:
  ในเวลาอีกไม่นาน สถานการณ์ในโลกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยข้อพิพาทดินแดนเพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรและสงครามกลางเมืองเพื่อป้องกันปัญหามนุษย์และศาสนา

  รวมทั้งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียยังคงแทรกแซงในพื้นที่พิพาทอย่างต่อเนื่องและจีนซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของอำนาจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและได้เข้าร่วมในเกมส์ นี่คือการมาถึงของ “สงครามเย็นใหม่”(A New Cold War)

  สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างรูปแบบการทหารใหม่เพื่อรักษาความสงบและอำนาจแล้วยังรวมกลุ่มหลายประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างใกล้ชิดเช่นสหภาพยุโรป(PeaceKeeping Force)เพื่อสร้าง “MAF” ที่แตกต่างจากกองกำลังรักษาสันติภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความรู้สึกว่าวิกฤติรัสเซียและสหรัฐอเมริกาได้ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการทูตกับกลุ่มพันธมิตรทางทหารของอเมริกาใต้และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อจัดตั้งกลุ่มต่อต้านสหรัฐ(Anti-US Alliance)

   

FileAction
PRO SF2 2020Download
Download

-- Advertisement --