โกง Mobile Royale MOD GAME V.1.9.2 | Damage | God Mode | Menu Mod

 Game Desctiption:

โปร โกง Mobile Royale
is a real-time global game for online strategy battle fans.
Develop your city, trade with different clans across the land, train a variety of troops to form your very own army, join a Guild, form alliances, and engage in exhilarating wars!

[Unique Game Features]
*The whole world on the same server! Real-time translations allow battle with players from other countries. Conquer and rule the world with the help of your allies!

*Immerse yourself in beautifully detailed 3D graphics, grand battlefields, and a breathtaking fantasy world!

*Dreamy Airships and a floating fort are part and parcel of your battle strategies and trade affairs. Different troop types and army formations add layers of intrigue to warfare!

*The Heroes you command include humans, elves, dwarves, and beastkin! Be entertained by their fascinating background stories in the grand Hall of Heroes!

*A noble Guardian Dragon has chosen to believe in you, and helps you kill on the battlefield while kindly boosting your city’s development.

*A complete world filled with lore, 5 races, 10 Clans, a chaotic world war, and dramatic story scenarios. Your decisions will decide your path, and who will become your friend or foe.

_________ Sponsored _________

Game:  Mobile Royale
Version: 1.9.2
Root needed: No
OBB : Yes


Video Review Mod:

https://www.youtube.com/watch?v=ZidAn-qZqLM

Features Mod:
– x1000 DMG
– God Mode
– Menu Mod
– Work only in PvE
– Not work in Monster Hunt.


 install Mod:
1: download apk mod + obb
2: extract file obb move to {sdcard/android/obb}
3: install apk mod
4: open game


🔰 Download

Icon

MOD GAME Mobile Royale V.1.9.2 | Damage | God Mode | Menu Mod 0.00 KB 1630 downloads

โกง Mobile Royale คือเกมวางแผนการรบแบบเรียลไทม์ที่สามารถต่อสู้กันได้จากทั่วทั้งมุมโลก พัฒนาเมืองของคุณ,...